Proč jsme založili sdružení s názvem Hradecká Stezka?

1) Jsme hradečáci a máme Hradec rádi

2) Jsme cyklisti a rádi na kole jezdíme

3) Myslíme si, že v současné době v Hradci silně zaostáváme ve srovnání s Evropou v budování cyklotras

4) Myslíme si, že je potřeba rozvoji cyklistiky pomoci.

 

Jak to chceme udělat?

1) Prosazovat za občanské sdružení a cyklistickou veřejnost ve městě rozvoj cyklodopravy

2) Odborně spolupracovat při vytváření koncepce a realizace cyklodopravy

3) Spolupracovat v rámci „nemotorové dopravy“ s ostatními partnery – pěší doprava, MHD.

 

Co je nejdůležitější na začátku?

1) Spojovat se se stejně smýšlejícími lidmi

2) Vytvářet tlak na představitele města

3) Pokusit se přesvědčit politické strany, aby do volebního programu zařadili cyklodopravu,jako jeden z nosných bodů do dalšího volebního období

 

Za Hradeckou stezku : Pavel Tušl, spoluautor současného Územního plánu